سرستون کابینت

  برای دریافت کاتالوگ کلیک کنید

   

در کابینتهای کلاسیک استفاده از سرتونهای حجیم و با الگو گرفتن از نقوش سنتی و کلاسیک سرستونهای استفاده شده در سبک معماری کلاسیک که به تمدن کهن دوره هخامنشیان در پرسپولیس و همچنین به آثار بجای مانده در آتروپلیس یونان باستان بازمیگردد بسیار با اهمیت می باشد. از اینرو ساخت این سرتونها با استفاده از مواد مختلف و با الهام از طرحهای کلاسیک بسیار گسترده شده است . در مجموعه ایساتیس دیزاین سعی شده از محصولات چوب مصنوعی اورنج که دارای کیفیت بسیار بالا از نظر رنگ پذیری ، چسب پذیری و میخ پذیری دارند و با دانستیه مناسب چوب استفاده شود که بتواند سالیان متمادی بدون هیچگونه تغییر ساختاری در کابینت استفاده شود.در مقالات مربوط به ویژگیهای چوب مصنوعی سعی خواهد شد که در این خصوص بیشتر توضیح داده شود.